DUF SERİSİ

  • Soru çözme becerisini geliştirecek sorulardan oluşmaktadır.
  • Öğrenmeyi kalıcı hâle getirmek amacıyla her soru tipine yer verilmeye çalışılmıştır.
  • Testler hücrelenmiş ve yeni nesil sorularla zenginleştirilmiştir.
  • Akıllı tahtaya %100 uyumludur.
  • Testlerdeki her sorunun video çözümü vardır.
  • Mobil optik okuma ile tam değerlendirme yapılabilir.