DİF SERİSİ

 • Tam öğrenmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
 • 40 ila 80 dakikalık hücrelere bölünmüştür.
 • Kazanımlar örnek sorularla tekrar ettirilmiştir.
 • Föy sonlarında bulunan tarama testleri öğrenmenin gerçekleşmesini kalıcı hâle getirir.
 • Uygun yerde ve doğru zamanda muhakeme ve akıl yürütme soruları vardır.
 • Etkinliklerle ölçme değerlendirme sistemi zenginleştirilmiştir.
 • Farklı soru tipleri ile çok yönlü analiz hedeflenmiştir.
 • Bilişsel beceriler göz önüne alınarak sorular kategorize edilmiştir.
 • Akıllı tahtaya %100 uyumludur.
 • Konu anlatımı bölümündeki örneklerin ve testlerin içindeki her sorunun video çözümü vardır.
 • Mobil optik okuma ile tam değerlendirme yapılabilir.