KTT SERİSİ

Yeni nesil ve ösym tarzına uygun sorulardan oluşmaktadır.

  • %100 akıllı tahtaya uyumludur.
  • Teslerdeki her sorunun video çözümü vardır.
  • Mobil optik okuma ile tam değerlendirme yapılabilir
  • Mantıksal akıl yürütme becerisine yönelik sorularla zengileştirilmiştir.
  • Muhakeme becerisi ve sözel akıl yürütme becerilerini geliştirir.
  • DERS İŞLEME FÖYLERİ, DERS UYGLAMA FÖYLERİ ve DERS UYGULAMA TERSTLERİ’ne paralel olarak ders içindeki ve ders sonrasındaki görevlendirmleri bütünleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.