KTT SERİSİ

  • Yeni nesil ve ÖSYM tarzına uygun sorulardan oluşmaktadır.
  • Mantıksal akıl yürütme becerisine yönelik sorularla zengileştirilmiştir.
  • Muhakeme becerisi ve sözel akıl yürütme becerilerini geliştirir.
  • DERS İŞLEME FÖYLERİ, DERS UYGLAMA FÖYLERİ ve DERS UYGULAMA TERSTLERİ’ne paralel olarak ders içindeki ve ders sonrasındaki görevlendirmeleri bütünleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
  • Akıllı tahtaya %100 uyumludur.
  • Teslerdeki her sorunun video çözümü vardır.
  • Mobil optik okuma ile tam değerlendirme yapılabilir.